Volksuniversiteit Alphen a/d Rijn

Bestellijst

Geen bestellingen

Over ons

Organisatie
 De Volksuniversiteit Alphen aan den Rijn is geheel een vrijwilligersorganisatie. Wij zijn juridisch gesproken een stichting met een bestuur, opgericht op 23 december 1977. De dagelijkse leiding is in handen van een bestuur, bestaande uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en bestuur-der Cursusprogrammering. 
Voor de organisatie van al deze activiteiten zijn vrijwilligers nodig. In totaal telt onze organisatie 12 medewerkers. En er zijn ook altijd nieuwe vrijwilligers nodig. Kijkt u eens onder ons tabblad vacatures. Wellicht is daar iets voor u bij? En bezig zijn bij de Volksuniversiteit betekent een boeiende en inspirerende vrijetijdsbesteding. Als u meer informatie wilt hebben, kunt u zich via mail of telefoon wenden tot de voorzitter van onze Volksuniversiteit. U vindt zijn gegevens bij de betreffende vacature. 

Bestuur 
Roland Vandeveen - voorzitter
Eddy Broekema - secretaris 
René Meijer - penningmeester
Marjan van der Poel  - bestuurder Cursusprogrammering 
Vacature: bestuurder algemeen

Geschiedenis
De oprichtingsakte van de Volksuniversiteit Alphen aan den Rijn werd op 23 december 1977 getekend. De eerste cursus werd evenwel reeds in september 1977 gegeven. In de geest van het inspelen op actuele behoeften bestond deze cursus uit het leren van de Marokkaanse taal voor Nederlandse vrijwilligers die steun boden aan Marokkaanse immigranten. Met deze cursus werd de traditie voortgezet die in 1913 door oprichter professor Steinmetz bij de eerste Volksuniversiteit in Amsterdam was ingezet. Hij bood cursussen aan die voor iedereen te volgen waren, zonder drang tot presteren, op verschillende niveaus voor meer of minder gevorderden. Zijn doelstelling was educatie en ontwikkeling bieden aan brede lagen van de bevolking.

Doelstelling
De doelstelling zoals die staat vermeld  in de statuten van de Stichting Volksuniversiteit Alphen aan den Rijn luidt: “het leveren van een bijdrage aan het vormings-, educatie- en ontwikkelingswerk met en voor volwassenen zonder dat sprake is van enige vereiste vooropleiding of het moeten behalen van diploma’s en wel door middel van een heel breed aanbod aan activiteiten/cursussen van een kwalitatief zo hoog mogelijk niveau. Door middel van een zo breed mogelijk aanbod en door aanpassingen van dit aanbod aan veranderende lokale en regionale omstandigheden houdt de Stichting de toegankelijkheid voor iedereen zo groot mogelijk”. De Volksuniversiteit in Alphen aan den Rijn blijkt in een behoefte te voorzien. Bestond het aanbod in 1978 uit zeven cursussen, nu worden er rond de honderd activiteiten ontwikkeld: cursussen, lezingen en workshops. Het aantal deelnemers groeide van 150 in 1978 naar 900 thans. Het jaarlijkse cursusprogramma biedt een brede programmering op het gebied van talen, beweging en gezondheid, kunst en cultuur, kennis en geschiedenis, mens en maatschappij, fotografie en creativiteit. Zo is de Volksuniversiteit Alphen aan den Rijn uitgegroeid tot een geheel eigen voorziening in de Alphense samenleving. Een voorziening waarvan vele Alphenaren en andere inwoners van de regio al jaren een gretig gebruik maken.