Volksuniversiteit Alphen a/d Rijn

Bestellijst

Geen bestellingen

Over ons / vacat.

Organisatie
De Volksuniversiteit Alphen aan den Rijn is geheel een vrijwilligersorganisatie. Wij zijn juridisch gesproken een stichting, opgericht op 23 december 1977. De dagelijkse leiding is in handen van een bestuur, bestaande uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en bestuurder Cursusprogrammering.
Voor de organisatie van al deze activiteiten zijn vrijwilligers nodig. In totaal telt onze organisatie 9 medewerkers. En er zijn ook altijd nieuwe vrijwilligers nodig. Kijkt u eens hieronder onder het kopje VACATURES. Wellicht is daar iets voor u bij? En bezig zijn bij de Volksuniversiteit betekent een boeiende en inspirerende vrijetijdsbesteding.

Bestuur 
Roland Vandeveen - voorzitter
Eddy Broekema - secretaris 
Aat Griffioen - penningmeester
Marjan van der Poel  - bestuurder Cursusprogrammering

Geschiedenis
De oprichtingsakte van de Volksuniversiteit Alphen aan den Rijn werd op 23 december 1977 getekend. De eerste cursus werd evenwel reeds in september 1977 gegeven. In de geest van het inspelen op actuele behoeften bestond deze cursus uit het leren van de Marokkaanse taal voor Nederlandse vrijwilligers die steun boden aan Marokkaanse immigranten. Met deze cursus werd de traditie voortgezet die in 1913 door oprichter professor Steinmetz bij de eerste Volksuniversiteit in Amsterdam was ingezet. Hij bood cursussen aan die voor iedereen te volgen waren, zonder drang tot presteren, op verschillende niveaus voor meer of minder gevorderden. Zijn doelstelling was educatie en ontwikkeling bieden aan brede lagen van de bevolking.

Doelstelling
De doelstelling zoals die staat vermeld  in de statuten van de Stichting Volksuniversiteit Alphen aan den Rijn luidt: “het leveren van een bijdrage aan het vormings-, educatie- en ontwikkelingswerk met en voor volwassenen zonder dat sprake is van enige vereiste vooropleiding of het moeten behalen van diploma’s en wel door middel van een heel breed aanbod aan activiteiten/cursussen van een kwalitatief zo hoog mogelijk niveau. Door middel van een zo breed mogelijk aanbod en door aanpassingen van dit aanbod aan veranderende lokale en regionale omstandigheden houdt de Stichting de toegankelijkheid voor iedereen zo groot mogelijk”. De Volksuniversiteit in Alphen aan den Rijn blijkt in een behoefte te voorzien. Bestond het aanbod in 1978 uit zeven cursussen, nu worden er rond de honderd activiteiten ontwikkeld: cursussen, lezingen en workshops. Het aantal deelnemers groeide van 150 in 1978 naar 900 thans. Het jaarlijkse cursusprogramma biedt een brede programmering op het gebied van talen, beweging en gezondheid, kunst en cultuur, kennis en geschiedenis, mens en maatschappij, fotografie en creativiteit. Zo is de Volksuniversiteit Alphen aan den Rijn uitgegroeid tot een geheel eigen voorziening in de Alphense samenleving. Een voorziening waarvan vele Alphenaren en andere inwoners van de regio al jaren een gretig gebruik maken.

Vacatures

Op dit moment hebben wij de volgende vacature:

Cursusbegeleider / adm. medewerk(st)er 

De taken van de cursusbegeleider / adm. medewerk(st)er bestaan uit:

 • het begeleiden van cursussen en contact houden met de docent en cursisten;
 • het samen met de verantwoordelijk bestuurder selecteren van nieuwe docenten;
 • het samen met de docenten bedenken van nieuwe cursussen;
 • het meewerken aan het samenstellen van het Cursusprogramma voor het nieuwe cursusjaar;
 • het verrichten van eenvoudige administratieve werkzaamheden.

  Vindt u het leuk om met mensen om te gaan, zelfstandig te werken maar ook in een klein team?
  De tijdsbesteding is gemiddeld twee dagdelen per week, maar mede afhankelijk van uw eigen wensen en mogelijkheden.  

  Hebt u belangstelling? Neem dan contact op voor een gesprek met onze bestuurder Cursusprogrammering, Marjan van der Poel,  tel. 0172422590 / 0613605337; e-mail: marjanvdpoel@gmail.com

Vacature medewerker / eventueel bestuurder PR

Wij zijn op zoek naar kandidaten voor de functie van medewerker / eventueel bestuurder PR. De bij deze functie behorende taken en verantwoordelijkheden omvatten o.a.:

 • het vorm en inhoud geven aan ons PR-beleid;
 • het opstellen en versturen van affiches, advertenties, Nieuwsbrieven  e.d.;
 • het zorg dragen voor de samenstelling, vormgeving en distributie van het jaarlijkse cursusprogrammaboekje;
 • het beheren van de social media en de website van de Volksuniversiteit;

Enige kennis van de lokale en regionale media is een pre evenals de capaciteit om zelfstandig maar vooral ook in teamverband te kunnen werken in een organisatie die geheel bestaat uit vrijwilligers.

Indien u belangstelling hebt voor deze functie kunt u contact opnemen met onze voorzitter, Roland  Vandeveen, tel.  06 54683894, e-mail: rolandvandeveen@gmail.com