Volksuniversiteit Alphen a/d Rijn

Bestellijst

Geen bestellingen

Privacyregl.

1. Algemene Verordening Gegevensbescherming 

De Volksuniversiteit Alphen aan den Rijn verwerkt de door cursisten verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

2. Doeleinden van gegevensverwerking

Persoonsgegevens worden door de VUAR opgeslagen in het cursistenbestand. De VUAR gebruikt de gegevens om de cursist in staat te stellen de cursus(sen), lezing(en), workshop(s) en excursies te kunnen volgen, om de relatie met de cursist te onderhouden en om de cursist te informeren over (wijzigingen in) het cursusprogramma. Ook kunnen de persoonsgegevens gebruikt worden voor het maken van statistische analyses.

3. Bezwaar maken tegen het gebruik van persoonsgegevens

Cursisten kunnen bezwaar maken tegen het gebruik van hun persoonsgegevens voor het toezenden van een nieuw cursusprogramma. Bezwaren kunnen kenbaar gemaakt worden bij de cursusadmi-nistratie van de VUAR die daarvan aantekening maakt in de administratie.

4. Recht van inzage en correctie

Cursisten kunnen bij de cursusadministratie controleren of de door de VUAR geregistreerde gegevens juist zijn. Indien de gegevens niet juist blijken te zijn, zal de VUAR dit corrigeren.

5. (Technische) beveiliging van persoonsgegevens

De VUAR heeft passende maatregelen genomen om haar systemen te beveiligen. Alle personen die namens de VUAR van persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn gebonden aan geheimhouding daarvan.

6. Wijziging van het Privacyreglement

De tekst van dit Privacyreglement kan door de VUAR worden gewijzigd.