Volksuniversiteit Alphen a/d Rijn

Bestellijst

Geen bestellingen

Prot. COVID-19

 

Protocol Volksuniversiteit Alphen aan den Rijn in verband met de COVID-19 uitbraak

Wij vragen uw aandacht voor de volgende afspraken die wij met elkaar maken, om voor iedereen zo veilig mogelijk de lessen te kunnen volgen in verband met de uitbraak van COVID-19 (coronavirus). We volgen in dit protocol altijd de laatste richtlijnen van de overheid; dit protocol kan dus in de loop van de tijd ons worden gewijzigd. Op www.vuar.nl vindt u altijd de laatste versie.

Gezondheidscheck:
Alvorens daadwerkelijk deel te kunnen nemen aan een cursus dient u zelf een gezondheidscheck te doen . De desbetreffende vragen over uw gezondheid en die van uw huisgenoten, kunt u lezen op de website van het RIVM via de link:  https://www.rivm.nl/documenten/gezondheidscheck-contactberoepen-0

Indien u één of meer vragen met ‘ja’ moet beantwoorden, dient u zo spoedig mogelijk met ons contact op te nemen over uw deelname aan de desbetreffende cursus (tel. administratie 0172 49 20 04).

Klachten:
Mochten er in de loop van de cursus bij u of een van uw huisgenoten alsnog klachten ontstaan zoals vermeld in de vragenlijst van het RIVM, kom dan niet naar de leslocatie en informeer onze administratie..

De docent:
Uw docent blijft tijdens de les  ook op 1,5 meter afstand. Wanneer de docent verkoudheidsklachten heeft óf iemand in zijn/haar huishouden koorts heeft, dan gaat de les niet door. U wordt hiervan per email op de hoogte gesteld. Natuurlijk wordt in zo’n geval de vervallen les later ingehaald.

Voor aanvang van de les:
Kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang naar binnen. Iedere cursist blijft zowel in de gang als in het lokaal op 1,5 meter afstand van elkaar. Uitzondering hierop zijn mensen die tot eenzelfde huishouden behoren.   Volg de aanwijzingen van de docent en het personeel op locatie over looproutes, ingang, uitgang, en dergelijke.

Tijdens de les:
Iedere cursist blijft zowel in de gang als in het lokaal op 1,5 meter afstand van elkaar. Uitzondering hierop zijn mensen die tot eenzelfde huishouden behoren.

Na afloop van de les:
Blijf niet langer aanwezig dan nodig is.  Neem eventuele afval na afloop met u mee naar huis.

Desinfectie:
Desinfectans is op de leslocatie aanwezig. Bij binnenkomst kunt u uw handen desinfecteren. Uw eigen tafel kunt u reinigen en desinfecteren met de daarvoor beschikbaar gestelde materialen.

Groepsgrootte:
De overheid schrijft een maximale groepsgrootte voor van 30 personen, inclusief docent. Die groepsgrootte werd en wordt bij ons echter zelden tot nooit gehaald. De gemiddelde groepsgrootte is bij ons ongeveer 9 deelnemers. Natuurlijk houdt de Volksuniversiteit de groepsgrootte nauwlettend in de gaten

Vastgesteld door het bestuur van de VUAR op 10 juni 2020.