Leerpark Groene Hart

Een nieuw gebouw met mooie leslocaties

Veel van onze cursussen worden gegeven in het prachtige nieuwe schoolgebouw van Leerpark Het Groene Hart. Vanaf de opening in schooljaar 2020 – 2021 wordt er les gegeven in lokalen die zijn ontworpen voor theorievakken en praktijkvakken en dat sluit dus ideaal aan op het lesprogramma van de VUAR.

Groene Hart Leerpark