Over ons

Organisatie

De Volksuniversiteit Alphen aan den Rijn is een vrijwilligersorganisatie. Wij zijn juridisch gesproken een stichting, opgericht op 23 december 1977. De dagelijkse leiding is in handen van een bestuur, bestaande uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en bestuurder Cursusprogrammering.
Voor de organisatie van de diverse activiteiten zijn vrijwilligers nodig. In totaal telt onze organisatie op dit moment 9 medewerkers. En er zijn ook altijd nieuwe vrijwilligers nodig. Kijk eens op de pagina VACATURES. Wellicht is daar iets voor je bij? En bezig zijn bij de Volksuniversiteit betekent een boeiende en inspirerende vrijetijdsbesteding.

Bestuur

Vacature - voorzitter
Eddy Broekema - secretaris 
Aat Griffioen - penningmeester
Pieter van Schie  - bestuurder Cursusprogrammering

Geschiedenis

De oprichtingsakte van de Volksuniversiteit Alphen aan den Rijn werd op 23 december 1977 getekend. De eerste cursus werd evenwel reeds in september 1977 gegeven. In de geest van het inspelen op actuele behoeften bestond deze cursus uit het leren van de Marokkaanse taal voor Nederlandse vrijwilligers die steun boden aan Marokkaanse immigranten. Met deze cursus werd de traditie voortgezet die in 1913 door oprichter professor Steinmetz bij de eerste Volksuniversiteit in Amsterdam was ingezet. Hij bood cursussen aan die voor iedereen te volgen waren, zonder drang tot presteren, op verschillende niveaus voor meer of minder gevorderden. Zijn doelstelling was educatie en ontwikkeling bieden aan brede lagen van de bevolking. 

Bestond het aanbod in 1978 uit zeven cursussen, nu worden er rond de honderd activiteiten ontwikkeld: cursussen, lezingen en workshops. Het aantal deelnemers groeide van 150 in 1978 naar ca. 900 thans. Het jaarlijkse cursusprogramma biedt een brede programmering op het gebied van talen, beweging en gezondheid, kunst en cultuur, kennis en geschiedenis, mens en maatschappij, fotografie en creativiteit. Zo is de Volksuniversiteit Alphen aan den Rijn uitgegroeid tot een geheel eigen voorziening in de Alphense samenleving. Een voorziening waarvan vele Alphenaren en andere inwoners van de regio al jaren een gretig gebruik maken.

Doelstelling

De doelstelling zoals die staat vermeld  in de in 2021 herziene statuten van de Stichting Volksuniversiteit Alphen aan den Rijn luidt als volgt: 

De stichting heeft ten doel:
a.  een bijdrage te leveren aan het vormings-, scholings- en ontwikkelingswerk voor volwassenen in het kader van een breed en voor ieder toegankelijk aanbod in de gemeente Alphen aan den Rijn en omstreken;
b.  alle volwassenen binnen haar werkgebied unieke mogelijkheden te bieden om zich, ongeacht vooropleiding, leeftijd of achtergrond, te informeren respectievelijk te ontwikkelen, zowel in de persoonlijke als in de professionele levenssfeer.'