Cursusnummer:
KG015

Invasieve exoten: vreemde bandieten of welkome gasten?

Invasieve exoten: vreemde bandieten of welkome gasten?

Exoten, ook wel uitheemse soorten genoemd, zijn dieren, planten, schimmels ofmicroörganismen die door menselijk handelen terecht komen in een gebied waar ze van oorsprong niet voorkomen en die zich daar handhaven.Tijdens deze lezing bespreken we op welke wijze deze organismen gewild of ongewild worden verspreid en hoeveel er al in Nederland voorkomen. Er zal vooral aandacht zijn voor de schadelijke effecten die sommige soorten veroorzaken. We eindigen met een reflectie op het handelen van de mens zelf.

Startdatum
Lesvorm