Cursusnummer:
MM013

Verdiepingscursus: de grote stap naar het kopen van een eerste woning

Verdiepingscursus: de grote stap naar het kopen van een eerste woning

Blok 1 Het bestemmingsplan, Het bouwbesluit,Milieuwetten (WBB en Ondergrondse tanks, Asbest), Het burenrecht, Erfdienstbaarheden,Appartementsrechten (V.V.E.). Beoordelen stukken V.V.E. t.b.v. aankoop

Blok 2 Informatieproblematiek (onderzoek versus meldingsplicht), Conformiteitsbeginsel, Bouwkundige gebreken/onzichtbare gebreken, Het onderhandelingsproces, Koop en Verkoop (Stadia van koop en het schriftelijkheidsvereiste), Koopovereenkomsten.Voorinschrijving Kadaster,Taxatierapporten, Notariële afwikkeling.

Startdatum
Lesvorm